Faaliyetler

Yaş Aralığı: 18-40 yaş ve üzeri  Süresi: 4 gün 

 

Program İçeriği:

Riyazü’s Salihin dersi verebilecek hoca hanımlar yetiştirmeye yönelik bir programdır. Başvurular neticesinde grup oluşturulmakta ve programın nihayetinde katılımcılardan pratik olarak sunum yapabildikleri bir çalışma istenmektedir.