Faaliyetler

Yaş Aralığı: 18 Yaş ve Üzeri        Süresi: 20 gün 

 

Program İçeriği:

Her Ramazan belli bir surenin tefsiri çerçevesinde en az on beş farklı seminerden oluşan eğitim programıdır.
Yaklaşık bir yıl önce belirlenen sure üzerinden hazırlıklar yapılmaktadır. Belirlenen sure, Ramazan ayında ezberlenmekte ve o sureyi anlama üzerinden okumalar ve seminerler yapılmaktadır.

Bu yıl, Meryem Suresi üzerine bir kamp programı yapılacaktır.