Faaliyetler

Yaş Aralığı: 18-30 yaş  Süresi: Haftada bir gün 

 

Program İçeriği: 

Başvurular neticesinde çalışamaya katılım sağlanmaktadır. Bu programda şu başlıkların altı doldurulmaktadır.

Bu Ümmetin Kızında Seviye Dersi; Kulluk seviyesini en zirvede yaşama gayretinde olan genç kızlar yetiştirmek hedeflenmektedir.

Tefsir Dersi; Kur’anımızın bir suresini ezberlemek, anlamak ve hayata geçirmek niyetiyle, her mü’min için elzem olan konular üzerinde durulmaktadır.

İhya-ı Ulumiddin Okumaları; Eser bölümler halinde haftalık olarak kapsamlı okumalar yapılarak ve bugüne dersler çıkarılarak grup şeklinde mütalaa edilmektedir. 

Özel Üniversite Grupları ile Yapılan Dersler;
Talebe göre düzenlenmekte olup öğrencilerin kendi alanlarına mahsus fıkıh bilgisi, hadis kültürü ve İslam medeniyetine dair yapılan seminerlerdir.