Faaliyetler

Yaş Aralığı: 18-50 yaş ve üzeri  Süresi: Haftada bir gün 

 

Program İçeriği:

Haftanın belirli günlerinde birer saat olmak üzere muteber eserler üzerinden Tefsir, El-Veciz isimli kitap üzerinden Hadis, İhya-ı Ulûmiddîn üzerinden okumalar yapılan ve şuurlandırmayı hedefleyen çalışmalardır.