Faaliyetler

Yaş Aralığı: 18 Yaş ve Üzeri  Süresi: 1 yıl 

 

Program İçeriği:

Yıllık olarak planlanan ve ayda bir olmak üzere gerçekleştirilen bu kitap kritiği; bir kitabı okuma, anlama ve tahlil edebilme yeteneğini kazandırabilmek adına gerçekleştirilmektedir.