Faaliyetler

Yaş Aralığı: 18-25  Süresi: 3 yıl

Program İçeriği:

Arapça kitap okuma ve konuşabilme melekesi kazandırmaya yönelik bir eğitim programıdır. Farklı seviye ve kurlardan oluşmaktadır. Çalışmaya katılacak öğrenciler belirlenirken mülakat ve belirli deneme testleri yapılmaktadır.

Program iki ayda bir yenilenmekte, yapılan sınavlar neticesinde grup içi eleme yapılmaktadır.